duminică, 26 august 2012

Comunicare finalizare proiect 15.08.2012


COMUNICAT DE PRESĂ

Finalizarea proiectului "ARE WE DIFFERENT?”,

Piatra Neamț, 15 august 2012

         După 8 luni de activități și muncă productivă, un schimb de tineri care a durat 14 zile în perioada 9 – 22 iulie 2012, după o conferință de final în data de 26 iulie 2012, proiectul ”Are we different?” s-a încheiat.
       Asociația CREED – Centrul de Resurse Economice și Educație pentru Dezvoltare din Neamț, România, în parteneriat cu Asociația obștească Axis din Cahul, Republica Moldova, au derulat acest proiect, cu sprijin financiar din partea programului Tineret în Acțiune, a Consiliului Județean Neamț prin SC Apa Serv SA, și a SC Perla Invest SRL, făcând posibil pentru 20 de tineri (11 din România și 9 din Republica Moldova) să se cunoască, să descopere specificul fiecăruia, să-și depășească prejudecățile și stererotipurile, și să dezvolte împreună atitudini pozitive, solidaritate și toleranță, implicare, atitudini pe care le-au dovedit desfășurând activități de voluntariat în comunitate.
      Beneficiind de sprijinul a 4 lideri de grup, tinerii participanți au reușit să-și dezvolte competențe în ceea ce privește lucrul într-un mediu intercultural, lucrul în echipă, competențe digitale și matematice, dar cel mai important, au reușit să se apropie unii de ceilalți si să lege prietenii ce acum, la o lună după proiect, încă se manifestă puternic.
 Materiale realizate în cadrul proiectului, articole și filme, sunt disponibile pe www.creedromania.wordpress.com și http://www.arewedifferent2012.blogspot.ro/ iar în comunitate se vor regăsi și broșurile realizate de către tineri, intitulate sugestiv ”Ghidul intercultural al voluntarului
    Bazându-se pe specificul educației non-formale, promovând egalitatea și incluziunea socială a tinerilor, proiectul ”Are we different?”, primul de acest gen pentru partenerii CREED și Axis constituie o bază solidă pentru parteneriate viitoare și în prezent se caută modalități de asigurare a sustenabilității impactului proiectului, în așa fel încât tinerii, de o parte și de alta a Prutului, să se poată dezvolta armonios și să aibe șanse egale la implicarea în activități dedicate lor.
      Pentru a vă convinge vă invităm să urmăriți https://www.youtube.com/watch?v=UtlGA6gp-VA

     „ARE WE DIFFERENT?” a fost finanțat din fonduri acordate de către Comisia Europeană prin programul Tineret în Acţiune, aprobat, gestionat şi monitorizat de către ANPCDEFP – Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, Acţiunea 3.1 a. – Cooperare cu țările partenere din vecinătatea UE - Schimburi de tineri.

Persoana de contact:
Oana Mihăilă,
Asistent Manager de proiect
Mobil: 0757 379 255

Parteneri: Biblioteca Județeană G.T. Kirileanu, S.C. Perla Invest S.A., Compania Apa Serv Neamț și Consiliul Județean Local Neamț.

Acest proiect este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

duminică, 12 august 2012

Prezentare Are We Different?Schimb de tineri în județul Neamț

           
În perioada 9-22 iulie 2012 Centrul de Resurse Economice și Educație pentru Dezvoltare (C.R.E.E.D.) din județul Neamț, în parteneriat cu asociaţia obştească ,,Axis” din Cahul, Republica Moldova implementează o serie de activități din cadrul proiectului “ARE WE DIFFERENT?”, finanțat prin programul Tineret în Acțiune – Acțiunea 3.1 a – Schimburi de tineri.

La acest schimb participă 20 de tineri din România și Republica Moldova, cu vârste cuprinse între 15-25 de ani, cu scopul de a scădea riscul apariției excluziunii sociale în rândul persoanelor care aparțin etnoculturilor românești și moldovenești.

“ARE WE DIFFERENT?” crează cadrul pentru inițierea unui dialog sustenabil între tinerii români și moldoveni. Activitățile proiectului au la bază voluntariatul și promovează implicarea tinerilor în societate, promovează cetățenia activă în rândul tinerilor, și cetățenia europeană a acestora în special, dezvoltă solidaritatea și promovează toleranța între tineri, încurajează înțelegerea reciprocă și includerea tinerilor cu posibilități reduse.

Vineri, 20 iulie 2012, cei 20 de tineri vor experiementa voluntariatul în Piatra Neamț, la Biblioteca Județeană  "G.T. Kirileanu" Neamţ și se vor preocupa de organizarea a două ateliere:

·         Atelier re-Creativ pentru 20 de copii cu vârsta cuprinsă între 7 și 14 ani;

·         Atelier Creație în Educație pentru 20 de tineri cu vârsta peste 14 ani.

Beneficiarii serviciilor de voluntariat, prestate de tinerii participanți la proiectul “ARE WE DIFFERENT?” vor fi copii și tineri din centrele de plasament din județul Neamț și nu numai.

Vă așteptăm să ne fiți aproape în acest demers de voluntariat intercultural și vă invităm să urmăriți blogul nostru, www.creedromania.wordpress.com.

 Pentru detalii,
Oana Mihăilă, Asistent Manager ProiectCentrul de Resurse Economice și Educație pentru Dezvoltaree-mail: oana@creedromania.ro


Proiectul Are We Different?Proiectul „Are we different?”

Finaţator: Proiectul Are we different?este finanţat prin Programul Tineret in Acțiune, gestionat în România de ANPCDEFP

Solicitantul proiectului: Centrul de Resurse Economice şi Educaţie pentru Dezvoltare

Durata proiectului: 8 luni, perioada 15.12.2011-15.08.2012

Partener: Asociația Obștească AXIS din Republica Moldova

DESCRIERE:
Obiectiv general: Scăderea riscului apariţiei excluziunii sociale în rândul persoanelor aparţinând etnoculturilor româno-moldoveneşti.

Obiective specifice:
O1. Stimularea interacţiunii a 20 de tineri cu vârsta între 15 şi 25 de ani din România şi Republica Moldova pentru o perioadă de 14 zile.
O2. Familiarizarea a 20 de tineri români şi moldoveni cu vârsta între 15 şi 25 de ani cu specificităţile convieţuirii într-un cadru intercultural.
O3. Creşterea gradului de implicare a 20 de tineri cu vârsta între 15 şi 25 de ani din România şi Republica Moldova în activităţi de voluntariat desfăşurate în aer liber pe durata a 14 zile.

Grupuri ţintă, beneficiari:
20 de tineri cu vârsta între 15 şi 25 de ani din România şi Republica Moldova;

Activităţi: 
-informarea şi publicitatea proiectului                                                                                   
-recrutarea şi selecţia a 20 de tineri participanţi la activitățile de voluntariat; 
-activități de voluntariat desfășurate în aer liber pe durata a 14 zile;
-realizarea de proiecte în echipă;
-dezvoltarea blog-ului www.creedromania.wordpress.com și publicare de articole realizate de tineri;
-connferința de presă pentru promovarea proiectului;
-realizare și publicare Ghid intercultural de voluntar.

Rezultate : 
-Filme de scurt metraj:acestea vor fi realizate de participanti prin implicarea lor in  relizarea acestora.Scopul  acestuia este să arate aspectele comune ale românilor şi moldovenilor. 
-Ghidul Intercultural al voluntarului: Aceasta va fi un document elaborat de catre tinerii şi va fi un produs cu informaţii utile, prin care se va promova cunoaşterea, implicare şi dezvoltarea prin activităţi de voluntariat. 
-Postere si alte materiale promotionale:acestea vor fi realizate prin implicarea echipelor mixte in realizarea de postere in care vor prezenta avantajele unui context intercultural(produs)
-Blog-ul proiectului: va fi un instrument online prin intermediul caruia vom face publice stadiile proiectului cat si de multiplicare a tuturor rezultatelor (produs)

Acest proiect este finanţat de Comisia Europeană prin programul Tineret în Acţiune
gestionat în România de A.N.P.C.D.E.F.P. ( www.tinact.ro )